Декларация за поверителност

Роял Джели БГ ЕООД е регистриран като администратор на лични данни под номер 424800 към КЗЛД.


Вашите лични данни както и имейл адресът Ви няма да бъдат разкривани публично или на трети страни по никакъв начин.

Използваме Вашите данни единствено във връзка с работата на този уеб сайт и в съответствие със законодателството в Република България.


При посещение на нашия он-лайн магазин малък текстов файл, наричан "cookie" се запазва на Вашия компютър. Този файл запазва на Вашия компютър информация, свързана с работата на сайта и за анализ на трафика. Тези "cookie" файлове не съдържат никаква лична информация. В зависимост от използвания браузър, можете да настроите Вашите предпочитания да блокират/отказват "cookies" и/или да бъдете уведомявани преди да бъдат запазени. Ние не продаваме или предоставяме никаква лична информация на трети страни за никакви цели.